(Genopslag) Datamanager/dataanalytiker til epidemiologisk forskning om helbredseffekter af eksponeringer tidligt i livet

Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet søger en datamanager/dataanalytiker med tiltrædelse d. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Om os
Institut for Folkesundhedsvidenskab er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet. Instituttet har mere end 300 ansatte fordelt på 8 afdelinger. Vi er en mangfoldig og spændende arbejdsplads, og det er vigtigt for os, at du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Arbejdspladsen er beliggende på Center for Sundhed og Samfund, CSS (tidligere Kommunehospitalet), få minutters gang fra Nørreport Station. Yderligere oplysninger om Institut for Folkesundhedsvidenskab kan findes på hjemmesiden www.ifsv.ku.dk.

Afdeling for Epidemiologi varetager forskning og undervisning i befolkningens helbred og samspillet med faktorer som påvirker folkesundheden. Der er ca. 35 medarbejdere i afdelingen.

Arbejdsopgaver
Vi søger en dygtig, grundig og samarbejdsorienteret datamanager/dataanalytiker, som skal være ansvarlig for datamanagement af vores arbejde med projektet Bedre Sundhed i Generationer.

De omtrent 96 000 børn, der blev født ind i dette projekt, er blevet fulgt fra fosterlivet og til nu, hvor vi indsamler data fra de 25-årige deltagere. Foruden selvrapporterede oplysninger om helbred beriges projektet løbende med data fra de danske registre, både sundhed, uddannelse, indkomst, etc. Ambitionen er livslang opfølgning af deltagerne. Se mere om undersøgelsen på www.bsig.dk (målrettet deltagerne) og  www.dnbc.dk (målrettet forskere).

Udover kombineret brug af selvrapporterede data og data fra registre, en lang række nationale registre, er vi involveret i flere projekter med biologiske data, blandt andet arkiveret i Danmarks Nationale Biobank, og integration med data fra en række internationale fødselskohorter.

Datamanagement opgaverne omfatter blandt andet: 

 • Dataoprensning og dokumentation, så data indfrier FAIR-principperne (https://www.go-fair.org/fair-principles/).
 • Drift og administration af infrastrukturen for dataanalyser af fødselskohortedata fra forskellige lande ved hjælp af DataShield, samt deltagelse i EU-projekter, herunder konferencer, om tidlige eksponeringer, miljø og helbred.
 • Opretholdelse af sikre og lovmedholdelig databehandlingsprocedurer.
 • Arbejde med fremtidssikring af data, så både befolkningens og forskeres ønsker om sikkerhed imødekommes.
 • Dataprocessering til forskningsprojekter.
 • Vedligeholde og udbygge infrastruktur for deling af script og erfaringer fra forskningsprojekter.
 • Afhængig af din interesse er der mulighed for deltagelse i udformningen af konkrete forskningsprojekter, udførelse af statistiske analyser samt formidling af forskning. 
   

Dine kvalifikationer

 • Du har en relevant akademisk uddannelse 
 • Du har erfaring med management og statistisk analyse af epidemiologisk data
 • Erfaring med registerdata og hvordan disse tilgås via forskningsmaskiner
 • Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, skal beherske dansk og endvidere kunne tale med kolleger på engelsk
 • Du behersker såvel R, SAS, og Stata – eller er villig til at lære det sprog af de tre som du ikke kender.


Vi tilbyder

 • Engagerede kolleger
 • Et godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • Et frit forskningsmiljø på højt internationalt plan
 • En fleksibel arbejdsplads  


Løn og ansættelsesforhold
Aflønning i henhold til aftalen mellem Finansministeriet og AC. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, med mulighed for deltid og nedjustering ned til 30 t/uge, hvis den der ansættes, ønsker det.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Katrine Strandberg-Larsen, ksla@sund.ku.dk, og tlf: 20223536.
Send ansøgning, CV, evt. referencer og eksamensbevis via linket nedenfor senest 15. april 2024. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste år til halvandet. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at kontakte [leders navn og telefonnummer + evt. TR’s navn], for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform.

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 15-04-2024
Employment start: 01-06-2024
Working hours: Full time
Department/Location: Institut for Folkesundhedsvidenskab

Search all vacancies