Samarbejdende og struktureret AC-fuldmægtig til sagsbehandling af sager om ækvivalensvurdering af udenlandsk uddannede tandlæger, læger, farmaceuter og dyrlæger

Afdeling for Uddannelse og Studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Københavns Universitet søger en samarbejdende og struktureret AC-fuldmægtig, der evner at sikre fremdrift i rutineprægede opgaver. Stillingen er placeret i sektionen Studienævn og Eksamen.

Afdeling for Uddannelse og Studerende sikrer de administrative rammer for de ca. 8.000 bachelor-, kandidat- og masterstuderende, der er indskrevet på SUND. Du kommer til at indgå i en gruppe på ca. 4 medarbejdere, der løser opgaver omkring ækvivalensvurderinger af udenlandsk uddannede tandlæger, læger, farmaceuter og dyrlæger. Vores primære interessenter i dette arbejde er Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og fagmiljøerne på de respektive uddannelser.

Vi lægger vægt på at være kendt som en tilgængelig, effektiv og fagligt dygtig administration, der lytter til vores brugere og interessenter.

Baggrund for stillingen

SUND bliver af Styrelsen for Patientsikkerhed og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bedt om at vurdere uddannelsespapirerne for udenlandsk uddannede læger og tandlæger hhv. dyrlæger og farmaceuter. Selve vurderingen af ækvivalens foretages af fagmiljøet.

STPS har i 2022 og 2023 fået ekstra midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden på læge- og tandlægesager. 2024 forventes at være sidste år, hvor der er en ”pukkel” af sager, der skal nedbringes.

Opgaver
Stillingen indgår i et specialistteam i sektionen, der står for sagsbehandlingen af disse ækvivalensvurderinger af udenlandsk uddannede tandlæger, læger, farmaceuter og dyrlæger.

Teamet modtager anmodninger om vurdering af ansøgeres uddannelsespapirer fra STPS og UFS, forbehandler sagerne for fagmiljøet og oversender fagmiljøets vurdering af sagen til den relevante styrelse.

Medarbejderen har til opgave at:

 • Sikre at SUND har de nødvendige oplysninger for at foretage den korrekte vurdering.
 • Forberede og oversende sagerne til det relevante fagmiljø, der udarbejder de enkelte vurderinger.
 • Besvare henvendelser fra styrelserne, potentielle ansøgere og fagmiljøerne.
 • Journalisere sager, opdatere vores oversigt over igangværende sager og ajourføre databaser med tidligere vurderinger af sager.  
 • Deltage i arbejdet med fakturering af STPS for arbejdet.
 • Bidrage til løbende forbedringer og effektivisering af sagsgange på ækvivalensområdet.
 • Bistå på tværs af afdelingen, ved behov.

Der vil både være tale om rutinepræget sagsbehandling i form af behandling af større mængder ensartede sager samt om behandling af vanskelige enkeltsager, der kræver særlig opmærksomhed.

Sagsbehandlingen skal ske på højt fagligt og forvaltningsmæssigt niveau.

Ud over sagsbehandling af ækvivalensvurderinger, kan der også forekomme andre opgaver i form af sagsbehandling og andre administrative opgaver i og uden for sektionen.

Faglige og personlige kvalifikationer

 • Du har en kandidatgrad, gerne inden for uddannelsesvidenskab, samfundsvidenskab, forvaltning eller tilsvarende.
 • Du har erfaring med administrative opgaver.
 • Du er fagligt kompetent, serviceorienteret og it-parat, og du evner at se effektiviseringsmuligheder i den daglige drift.
 • Du er præcis og korrekt i din skriftlige kommunikation og kan formidle regler og afgørelser i øjenhøjde med interessenter på både dansk og engelsk.
 • Du arbejder selvstændigt, struktureret og analytisk, og du evner at forstå den kontekst, du arbejder i. I et samarbejde kender du værdien af at respektere og inddrage kollegernes forskelligartede kompetencer
 • Trives med at arbejde i en administration, hvor tavlemøder, tavlestyring og udvikling af denne arbejdsform er et omdrejningspunkt
 • Du er respektfuld, omgængelig og nysgerrig i dit samarbejde med andre, og du trives med at arbejde som en del af et hold, der løfter opgaver i fællesskab.

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt job i et spændende miljø, hvor kvaliteten af det udførte arbejde vægtes højt
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses med fokus på samarbejde og høj faglighed samt med vægt på gensidig respekt for hinandens kompetencer
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • En fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på at der er sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv - vi har desuden frugtordning, gratis parkering, motionsklub mv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat ved Fakultetsservice, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Stillingen er en midlertidig stilling på deltid (25 timer/uge), der løber til og med den 31. december 2024, og kan tiltrædes snarest muligt eller senest 20. januar 2024.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne med indplacering som fuldmægtig, med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos sektionsleder Vibeke Moldt Jørgensen, tlf. 21 12 67 47 eller vimj@sund.ku.dk.  

Ansøgning

Du skal indsende din ansøgning elektronisk ved at klikke på "Søg stillingen" nedenfor.

Din ansøgning må gerne være skrevet på dansk og omfatte følgende:

 • Dit CV inkl. uddannelse, tidligere ansættelser
 • Sprogkundskaber og andre relevante kvalifikationer
 • Kopi af uddannelsesbevis

Ansøgningsfristen er 5. december 2023 kl. 23:59.

Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive taget i betragtning.

Vi afholder samtaler løbende.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge .

 

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Contact

Vibeke Moldt Jørgensen
E-mail: vimj@sund.ku.dk

Info

Application deadline: 05-12-2023
Employment start: Start as soon as possible
Working hours: Part-time
Department/Location: Afdeling for Uddannelse og Studerende
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies