Project Unit Manager til programmet Åbent Entreprenørskab på SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (SUND) ønsker at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private inden for udvikling af ny og banebrydende teknologi, herunder at synliggøre og øge antallet af forskningsprojekter, der har kommercielt potentiale og resulterer i dannelsen af en start-up virksomhed.  Stillingen er placeret i innovationsteamet i afdelingen Forskning & Innovation. Afdelingen er velfungerende og består af to sektionsledere og knap 45 medarbejdere. Vi lægger vægt på at være kendt som en tilgængelig, effektiv og fagligt dygtig administration.

SUND er partner i ”Åbent Entreprenørskab”, som er et nationalt program finansieret af Industriens Fond med deltagelse fra flere danske universiteter. Programmet skal medvirke til at skabe flere spin-outs og styrke samarbejdet med innovative virksomheder, som kan anvende forskningen kommercielt.

SUND har været med i projektet i fire år, og vi søger vi en Project Unit Manager til at støtte op om projekter i ”Åbent Entreprenørskab” i en tidsbegrænset stilling indtil udgangen af december 2025 til en ansættelse på ti timer om ugen. Samtidig vil Project Unit Manageren agere som tovholder og koordinator på andre af SUNDs innovations tiltag, samt være en del af udviklingen af nye tiltag.

Primære arbejdsopgaver:

 • Supportere scouting af kommercialiseringsprojekter på institutterne, og opbygning af teams omkring projekterne.
 • Lede eksisterende projekter samt supportere opbygningen af et entreprenørielt økosystem omkring udvalgte forskningsområder med forskere og industri som centrale aktører.
 • Bistå ved kommercialiseringen af projekter fra de udvalgte forskningsområder i tæt samarbejde med forretningsudviklere i TTO og andre kolleger.
 • Bistå i at søge proof-of-concept midler til projekterne.
 • Ansvarlig for en række aktiviteter omkring kommercialisering og opbygning af entreprenørielt økosystem herunder deltage i undervisning af studerende, ph.d.-studerende og forskere.
 • Sikre integration og sammenhæng med øvrige innovationsaktører og tilbud på KU og KU SUND.

Faglige kvalifikationer:

 • Struktureret og erfaren projektleder
  • Godt kendskab til innovative processer og kommercialisering
  • Stærke sociale og kommunikative evner – herunder erfaring med undervisning.
  • Forskningsbaggrund indenfor life science industrien er en fordel
  • Stærkt forretnings- og teknologinetværk i Danmark og internationalt
  • Erfaring med kommercialisering og forretningsudvikling af forskning
  • Gerne erfaring med at vurdere kommercielt potentiale i forskningsprojekter

Personlig profil

 • Du ønsker at skabe forandring og gøre en forskel med tidlige life science projekter
 • Du kan selvstændigt drive projekter i tæt samarbejde med programledelsen, Advisory Boards og kolleger på de andre universiteter
 • Du har projektledererfaring, kan motivere, skabe vækst og gøre det sjovt at arbejde med kommercialisering af forskning
 • Du er i høj grad en ”selvstarter”.

Se mere om Programmet her: http://www.industriensfond.dk/open

Vi tilbyder

 • Et attraktivt, udviklende og alsidigt job på en veldrevet institution med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne – samt en bred kontaktflade internt og eksternt.
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses teambaseret med vægt på gensidig respekt for hinandens kompetencer.
 • Engagerede kolleger, der lægger vægt på holdspil og faglighed i arbejdet, og som har en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone.
 • En arbejdsplads, der lægger vægt på gensidig fleksibilitet i forhold til opgavevaretagelsen og arbejdstiden.

Ansættelse

Der er tale om en tidsbegrænset stilling til udgangen af december 2025.  Ansættelse er pr. 1. januar 2024 eller snarest muligt derefter.

Ansættelsen er på ti timer om ugen. Ansættelse sker i henhold til i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne, med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikation. Stillingen refererer til Cecilie Ydemann, Sektionsleder for Innovations- og Forskerstøtteenheden, SUND Forskning & Innovation.

Yderligere information:

Yderligere oplysninger om SUND kan ses på www.sund.ku.dk

Du er velkommen til at kontakte Cecilie Ydemann tlf.: 2985 3287, e-mail cecilie.ydemann@sund.ku.dk hvis du ønsker yderligere information om stillingen.

Ansøgningsprocedure:

Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen"  i stillingsannoncen på vores hjemmeside: https://jobportal.ku.dk/.

Ansøgningsfristen er 5. december 2023.

Samtaler forventes afholdt løbende.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Contact

Cecilie Ydemann Hansen

Info

Application deadline: 05-12-2023
Employment start: Start as soon as possible
Working hours: Part-time
Department/Location: Innovation på SUND
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies