Sikrings- og beredskabsmedarbejdere til Københavns Universitet, Campus Service Søndre-City, med fokus på Statens Naturhistoriske Museum

Har du erfaring med beredskab og sikkerhed? Trives du med en stor opgavevariation og selvstændighed i dine opgaver? Vil du være en del af en stor og spændende organisation med en særlig ejendomsportefølje, der bl.a. omfatter Statens Naturhistoriske Museum?

Vi modtager lige straks bygningskomplekset, der skal rumme Statens Naturhistoriske museum og styrker i den sammenhæng vores sikkerhedsområde. Vi søger derfor to sikrings- og beredskabsmedarbejdere, der kan understøtte, at vi lykkes med den samlede sikringsopgave på vores spændende og meget varierede ejendomsportefølje i Indre by og på Amager.

 

Hvad går jobbet ud på

Som sikrings- og beredskabsmedarbejder vil du få en meget bred berøringsflade med ledelse, brugere, teknikere og entreprenører. Du vil indgå i et team, hvor I sammen varetager en varieret opgaveportefølje. Med udgangspunkt i dine erfaringer og interesseområder vil opgaverne blive fordelt mellem jer, så der sikres en sikker robust drift af området. Begge stillinger vil bl.a. være knyttet til beredskabs- og sikkerhedsvaretagelsen på Statens Naturhistoriske Museum og der vil især til den ene stilling blive foretrukket kandidater, der har erfaring med opgavevaretagelse inden for museumsområdet eller tilsvarende opgavevaretagelse.

Den samlede opgaveportefølje omfatter bl.a.:

 • Adgangskontrolsystem og nøglesystemer
 • Indbrudssikring (AIA) og TV-overvågning (TVO)
 • Sikkerhedsrådgivning på mekanisk indbrudssikring og elektronisk overvågning
 •  
 • Kontakt til vagtselskab, kontrolcentraler og politi, samt udarbejdelse af instrukser og

forholdsordrer

 • Vedligeholdelse og udvikling af systemer samt udvikling af fælles strategier og retningslinjer
 • Deltagelse i bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter
 • Flugtvejs- og evakueringsplaner
 • Beredskabsplaner, DKV-planer og, i samarbejde med bl.a. museer, værdiredningsplaner
 • Planlægning, afvikling og opfølgning på evakuerings- og krisestabsøvelser
 • Processer og procedurer for nød-, beredskabs- og reetableringsstyring
 • Risikovurdering og myndighedsgodkendelse ifm. større arrangementer
 • Bistå i forhold vedr. flugtveje, brand- og brandoplag

 

I eftersommeren forventes etableret en rådighedsvagt, hvis opgave det er, uden for almindelig arbejdstid, at afhjælpe nedbrud på systemer enten remote eller om nødvendig ved fremmøde. Det aftales ved ansættelse, om du indgår i rådighedsvagten. Flere af ejendommene har åbent uden for normal åbningstid fx museerne og herunder Botanisk Have.

 

Du vil komme til at arbejde med en strategisk styring, standardisering og fokus på sikringsopgaverne både lokalt i Søndre-City samt i kompetence­fælles­skabet på tværs af Københavns Universitets samlede campusområder.

 

Hvem er du

Vi forestiller os, at du har en sikringsmæssig baggrund som katastrofe- og risikomanager eller anden relevant uddannelse og erfaring inden for politi, forsvar, beredskab, ejendoms- eller sikkerhedsbranchen, og besidder et grundigt kendskab til sikring og beredskab. Du er gerne eksamineret sikringsleder. For den ene stilling vil der særligt blive lagt vægt på erfaring med museumssikring eller tilsvarende erfaring.

Personlige egenskaber og arbejdstilgang:

 

 • Struktureret i tanke og handling
 • Trives bedst i det tætte samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og god til at kommunikere, såvel mundtligt som skriftligt
 • Er selvstændigt arbejdende og initiativrig og kan bevare overblikket, når der er mange opgaver og skiftende deadlines.
 • Empatisk, lyttende og respektfuld i samarbejder
 • Analytisk, skarp og med godt overblik
 • Resultatorienteret og dedikeret afslutter

 

Hvem er vi i driftsområde Søndre-City
Campus Service driftsområde Søndre-City leverer bygningsdrift og driftsservice, som knytter sig til bygninger og servicering af brugerne på campus og er et af Københavns Universitets i alt tre driftsområder. Driftsområde Søndre-City består af seks afdelinger, der varetager service, bygningsdrift og vedligehold, brugerrettede- samt administrative funktioner og har cirka 100 medarbejdere.

Driften er fordelt på de to lokationer Søndre Campus og City Campus, der hver har forskellige tek­niske og bygningsmæssige profiler men leverer ensartet professionel drift og service til understøt­telse af kerneforretningen forskning og undervisning.

Statens Naturhistoriske Museum i Botanisk Have i København er en del af ejendomsporteføljen og vil være et særligt fokusområde ikke mindst på beredskabs- og sikringsområdet, når vi overtager ejendommen i forsommeren 2024. Når Statens Naturhistoriske Museums bygningskompleks overgår til driftsområde Søndre-City, vil ejendomsporteføljen være på cirka 350.000 m2. Ejendomsporteføljen er meget varieret og omfatter bl.a. de oprindelige fredede universitetsbygninger i indre by, det tidligere kommunehospital, Medicinsk Museion og de nyere ejendomme på Søndre Campus.
 

Du vil blive en del af drifts- og vedligeholdelsesområdet, hvor ansvaret for beredskabs- og sikringsopgaverne også ligger. I området er vi ca. 26 kollegaer, der bl.a. er maskinmestre, sikringsmedarbejdere og håndværkere. Du vil komme til at referere til driftschefen.

Københavns Universitet er i en konstant udvikling, hvilket medfører, at administrationen løbende skal tilpasse sine ydelser. I den sammenhæng forventes større interne rokader i forbindelse med admini­stra­tions­reformen, der bliver meldt ud i løbet af 2024 og implementeres i 2025.

 

Vi tilbyder

Et udfordrende og selvstændigt job med en tværfaglig og alsidig hverdag i et spændende miljø, hvor vi, med godt humør og engagement, arbejder med en blanding af drifts-, overvågnings- og vedligeholdelsesopgaver, samt diverse projekter, hvor kvalitet og rettidig omhu vægtes højt. Du vil få en stor kontaktflade til interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. Københavns Universitet er en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv – vi har mulighed for faglig og personlig udvikling gennem videre- og efteruddannelse. Der er frugtordning, feriefond med ferieboliger og arrangementer afholdt af personaleforeninger.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inkl. frokostpause. Ansættelsesstart 1. juni 2024, eller snarest muligt derefter.

Dit arbejdssted er på adresser, som er knyttet til Søndre-City campusområder, som omfatter adresser i indre by samt i København S.

Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere og teknikere eller HK med indplacering i løngruppe 3.2. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Du bedes sende din ansøgning elektronisk bilagt relevante bilag via www.jobportal.ku.dk (Klik på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), senest den 15. april 2024. Der vil løbende blive indkaldt til samtaler.

Spørgsmål til stillingen kan stilles til driftschef Tina Romose på tlf. 5168 0478 eller mail tsr@adm.ku.dk

 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

 

KU er I færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer indenfor det næste år til halvandet. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at kontakte kontaktpersonen i opslaget, for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 15-04-2024
Department/Location: Campus Service
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies