Innovation og Erhvervssamarbejde søger jurister med interesse for immaterialret

Innovation og Erhvervssamarbejde søger jurister med interesse for immaterialret

IPR & Jura under Innovation & Erhvervssamarbejde skal udvide. Vi søger derfor tre nye kolleger, der trives med faglige og spændende udfordringer i krydsfeltet mellem forskning og nyttiggørelse. Lyder det som dig?

Københavns Universitets afdeling for Innovation & Erhvervssamarbejde består ud over IPR & Jura også af KU Lighthouse samt Udvikling & Partnerskaber og de tre enheder samarbejder tæt om en række opgaver. IPR & Jura tæller 16 medarbejdere, hvoraf 10 er juridiske medarbejdere, som forhandler aftaler, der regulerer intellektuelle rettigheder på vegne af hele Københavns Universitet (KU), særligt forskningssamarbejdsaftaler og kommercielle aftaler. Vi har for nyligt fået ansvar for at drive et KU-juranetværk og opbygge en KU-kontraktsportal samt implementere digitale løsninger. Vi samarbejder bredt med kolleger internt og eksternt om f.eks. banebrydende initiativer med private fonde og introduktion af nye aftale-koncepter.

KU’s forskere bidrager til at løse en række af de store samfundsmæssige udfordringer gennem spændende samarbejder med eksterne parter, banebrydende opfindelser og etablering af nye virksomheder (spin-outs). Universitetets ambitiøse innovationsstrategi lægger op til endnu mere samarbejde mellem universitetet og det omgivende samfund, og her spiller IPR & Jura en meget vigtig rolle.

Dine opgaver

Du får ansvar for din egen portefølje af aftaler og rig lejlighed til at bruge mange forskellige kompetencer. Vi tilbyder dig mulighed for at tilegne dig ny viden ved at deltage i relevant efteruddannelse, seminarer og lignende i ind- og udland. Du bliver del af en dynamisk og fleksibel arbejdsplads, hvor der er faglig sparring, engagement og en professionel tilgang til opgaverne. Vi prioriterer det gode kollegaskab, en uformel omgangstone og et behageligt arbejdsmiljø.  

Du kan læse mere om KU’s arbejde med aftaler og IP på: www.fi.ku.dk.

Vi forventer, at du kan:

  • udarbejde og forhandle bl.a. forskningssamarbejdsaftaler, databehandleraftaler og licensaftaler med virksomheder og andre samarbejdspartnere i ind- og udland og i tæt samarbejde med universitetets forskere;
  • yde juridisk rådgivning til universitetets forskningsmiljøer og ledelse om IPR og IPR-relaterede områder;
  • udarbejde løsningsforslag i forhandlinger;
  • indgå i forskellige arbejdsgrupper og udvalg internt og eksternt;
  • formidle og ledelsesbetjene inden for kontorets fagområde og
  • lide at være del af et team og aktivt bidrage både fagligt og socialt;

Din baggrund

  • du er cand.jur. eller cand.merc.jur.;
  • du har erfaring med forhandling af aftaler;
  • du har viden om immaterielle rettigheder og deres beskyttelse (særligt patentering);
  • du kan begå dig på engelsk – også i forhandlinger.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til GDPR og universiteternes rammevilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingerne er fuldtidsstillinger (37 timer). Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem finansministeriet og AC., med indplacering som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Karen Laigaard (2875 7054, kala@adm.ku.dk).

Send os din ansøgning og andre relevante dokumenter senest d. 4. marts 2024. Vi afholder ansættelsessamtaler uge 10/11.  

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Din ansøgning skal indsendes via Københavns Universitets rekrutteringssystem, som tilgås på Københavns Universitets hjemmeside https://jobportal.ku.dk/

KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste år til halvandet. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at kontakte kontorchef Karen Laigaard, for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform.

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 04-03-2024
Employment start: 01-05-2024
Department/Location: Fælles

Search all vacancies