Videnskabelig assistent til undervisning inden for farmaceutisk videnskab

Institut for Farmaci på Københavns Universitet søger en videnskabelig assistent til ansættelse med undervisning inden for Farmaceutisk videnskab til besættelse pr. 1/8-2024.

Information om Institut for Farmaci kan findes her: https://farmaci.ku.dk/

Stillingen

Stillingen som videnskabelig assistent er en stilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage undervisningsopgaver på bacheloruddannelsen i farmaci primært på kurser i samfundsfarmaci, men også på andre kurser inden for farmaceutisk videnskab. Disse opgaver vil indeholde klasseundervisning, laboratorieundervisning, rapportretning, projektvejledning, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, vedligeholdelse af kursushjemmesider samt mindre administrative opgaver.

Kvalifikationer

Ud over en kandidatgrad i farmaci, kræver stillingen, at du har pæne karakterer og har skrevet speciale inden for Samfundsfarmaci eller Klinisk Farmaci og dermed har indsigt i brug af sociologisk metode. Undervisningserfaring inden for farmaceutisk videnskab på bachelorniveau vægtes særlig højt. Du skal have gode formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer og kunne undervise på både dansk og engelsk. ​

Ansættelsesforhold  

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Akademikere i Staten og Skatteministeriet samt bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale.

Ansættelsens varighed er et år, med mulighed for forlængelse og er en fuldtidsstilling.

​​Ansøgning 

Send ansøgning, CV, publikationsliste og eksamensbevis via http://jobportal.ku.dk senest 19. april 2024. Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  

Din ansøgnings SKAL indeholde:  

  • Motiveret ansøgning  
  • CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer  
  • Kandidatbevis.  

Yderligere oplysninger  

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Stefan Stürup (stefan.sturup@sund.ku.dk).   

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 19-04-2024
Employment start: 01-08-2024
Working hours: Full time
Department/Location: Department of Pharmacy
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies