Instruktorer til Institut for Statskundskab

Ved Studienævnet for Statskundskab er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 15. august 2024 inden for følgende fag:

International politik 1

Introduktion til politologiske problemstillinger/Politisk teori 1

Videnskabsteori og metodologi

Offentlig Forvaltning 1 + 2

Dansk og komparativ politik 3

Europæisk Politik

 

Ansættelse er for en 1-årig periode. Dog er man kun garanteret timer i det første semester af ansættelsen. Muligheden for yderligere timer i det efterfølgende semester vil afhænge af, hvilke fag der bliver udbudt i semestret.

I visse fag kan der, efter nærmere aftale med relevante fagkoordinator, tilbydes undervisning i 2 hold inden for samme fag. Angiv gerne i ansøgningen om du ville være interesseret i dette.

 

International politik 1

Kurset omfatter 2 timers undervisning ugentligt i 14 uger i forårssemesteret. Instruktorerne skal udover egen undervisning overvære forelæsninger samt deltage i ugentlige koordinationsmøder. Ansøgere med interesse for international politik og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Jens Ladefoged Mortensen, telefon 35 32 34 49 eller mail: jlm@ifs.ku.dk.

 

Introduktion til politologiske problemstillinger/Politisk teori

Kurserne omfatter to timers holdundervisning ugentligt i efterårssemester (14 uger). Faget består herudover af to timers forelæsninger ugentligt, og instruktorerne skal samtidig også deltage i faste ugentlige koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for politisk teori og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. IPP-faget indgår i et projekt om studieteknik og feedback, hvor instruktorerne vil bidrage med undervisningsøvelser og facilitering. Som forberedelse til dette forventes de ansatte instruktorer at deltage i 1 aflønnet workshop. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator i politisk teori Anders Berg-Sørensen, 35 32 34 49 eller mail: abs@ifs.ku.dk.

 

Videnskabsteori og metodologi

Kurset omfatter to timers ugentlig undervisning på første semester. Undervisningsmaterialet består af en række grundbøger og klassiske artikler inden for området. Instruktorernes undervisning falder især inden for sidstnævnte område. Ansøger skal kunne deltage løbende i møder om undervisningens afvikling med fagkoordinator. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Peter Nedergaard, telefon 51 42 30 93 eller mail: pne@ifs.ku.dk.

 

Offentlig forvaltning 1 og 2

Kurserne omfatter to timers holdundervisning ugentligt i efterårssemester (14 uger). Faget består desuden af ugentlige forelæsninger og instruktor-koordinationsmøder. Ansøgere med interesse for offentlig forvaltning, diskussion af cases og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. Angiv venligst i ansøgningen, om du vil have interesse i at undervise ét eller to hold. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Mogens Jin Pedersen, tlf. 35 33 39 73 eller e-mail: mp@ifs.ku.dk.

 

Dansk og komparativ politik 3

Kursets omfang svarer til to timers holdundervisning ugentligt i efterårssemester (14 uger). Dog kan strukturen variere, så den enkelte underviser i nogle uger varetager undervisningen på flere hold, mens hun/han i andre uger ingen undervisning har. Faget består herudover af to timers forelæsninger ugentligt, og instruktorerne skal samtidig også deltage i relevante koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for komparativ politik og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. Notér venligst i ansøgningen, om du vil have mulighed for at undervise (et antal timer svarende til) to hold. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator i Dansk og komparativ politik 3, Jacob Gerner Hariri, telefon 3532 3567 eller mail: jgh@ifs.ku.dk.

 

Europæisk Politik

Kurset omfatter 2 timers undervisning ugentligt i 14 uger i efterårssemesteret. Instruktorerne skal udover egen undervisning overvære forelæsninger samt deltage i ugentlige koordinationsmøder. Ansøgere med interesse i EU’s institutioner og politikker samt teori og diskussion af cases herom foretrækkes. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Dorte Sindbjerg Martinsen, telefon 35 32 34 26 eller mail: dm@ifs.ku.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL. Timelønnen udgør 234,10 kr. (oktober 2023-niveau), ekskl. feriepenge og pension.

Stillingerne kan kun søges af studerende, der i undervisningsperioden er indskrevet ved Institut for Statskundskab eller tilsvarende, og som har gennemført 2 relevante årsværk. Ansøgere til ovenstående fag vil desuden komme i betragtning som ansøgere til instruktorstillinger i forbindelse med en planlagt fagcafe.

Formålet med fagcafeen er at give de studerende mulighed for ”sparre” med instruktorerne omkring konkrete problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse af opgaver og projekter.

 

I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i.

Datoer: 15. – 16. august, 19. – 20. august, 21. – 22. august og 26. – 27. august 2024

 

Ansøgning

Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

  • Ansøgning
  • CV
  • Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil). 
  • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil).

 

I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i, og hvis du er studerende ved Københavns Universitet, skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i CV-et.

 

Ansættelsesproces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og efter endt bedømmelse vil hver ansøger få lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr. fag, afholdes samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger. Eventuel ansættelse vil i sidste ende tilbydes via fagkoordinator.

Ansøgere, der søger instruktorstilling i mere end ét fag bedes udtrykkeligt prioritere mellem fagene.
Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til eventuel samtale vil blive mailet.

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning, CV og relevante bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget).

Ansøgningsfrist er 21. april 2024.


Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive accepteret. 
 

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Contact

Emilie Fris Nielsen
E-mail: efn@hrsc.ku.dk

Info

Application deadline: 21-04-2024
Employment start: 15-08-2024
Department/Location: Studienævnet for statskundskab

Search all vacancies