Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi søger tre eksterne lektorer

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi søger tre eksterne lektorer til undervisning på følgende kurser:

  1. Samfundsøkonomisk analyse
  2. Fødevarepolitik
  3. Regnskab og økonomistyring

Stillingerne ønskes besat fra den 1. september 2024 eller hurtigst muligt derefter. Undervisningen vil foregå på dansk. Læs mere om kurserne på www.kurser.ku.dk.

Arbejdsopgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at planlægge og gennemføre undervisningen i det kursus, som ansættelsen er knyttet til, således undervisningen er i overensstemmelse med retningslinjerne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Udover undervisningen forventes den eksterne lektor at give vejledning til de studerende, samt udarbejde og gennemføre kursets eksamen.

Kvalifikationer
Det forventes, at ansøgerne opfylder følgende faglige og personlige kvalifikationer:

  • Har bestået en kandidatuddannelse med indhold svarende til det kursus, som lektoratet knytter sig til,
  • Har omfattende undervisningserfaring inden for kursets fagområde,
  • Kan dokumentere kendskab til kursets fagområde,
  • Har gennemført pædagogisk og didaktisk træning og modtaget gode studenterevalueringer,
  • Har kompetencer til at undervise på dansk.

Desuden forventes den eksterne lektor at kunne udvikle sin undervisning og have gode medmenneskelige kvalifikationer.

Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år med start pr. 1.september 2024 eller snarest muligt herefter.

Ansættelsen sker i henhold til reglerne i 'Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om censor vederlag' samt bestemmelserne for undervisningsassistentstillingen som den er beskrevet i ’Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter'.

Det konkrete timetal fastsættes pr kursus forud for hvert semester. Lønnen udgør 286,33 kr. pr. time.

Som hovedregel svarer arbejdet til 130 timer på 7.5 ECTS-kurser og 260 timer på 15 ECTS-kurserne.

Du vil som et led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du søger.

Spørgsmål
Spørgsmål omkring stillingerne kan rettes til Per Svejstrup, viceinstitutleder for uddannelse, på telefon 35 33 22 71 eller mail psh@ifro.ku.dk.

Ansøgning 
Er du interesseret i stillingen beder vi dig sende en ansøgning vedlagt kandidatbevis via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), senest søndag den 31. marts 2024.  

Ansættelsessamtaler vil finde sted i løbet af april 2024.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysning om stillingerne:  
Spørgsmål til stillingen kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser.  

Det fremgår af kursusbeskrivelsen på https://kurser.ku.dk/ hvem der er kursusansvarlig underviser.  

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Contact

Per Svejstrup
E-mail: psh@ifro.ku.dk

Info

Application deadline: 31-03-2024
Employment start: 01-09-2024
Working hours: Part-time
Department/Location: Department of Food and Resource Economics
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies