Administrative and research support staff positions – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Job portal > Administrative and res...

Studerende HK til projektøkonomiteamet

Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet søger en studerende til ansættelse pr. 15. januar 2018 eller snarest derefter til diverse opgaver i økonomiteamet, der bl.a. administrerer forskernes bevillinger. 
 
Du vil blive ansat for en 3-årig periode til gennemsnitligt 8 timer om ugen. 
 
Om os 
I økonomiteamet har vi bl.a. ansvaret for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse på eksternt og internt finansierede projekter i samarbejde med bevillingshaveren. Vi arbejder blandt andet med bevillinger fra de statslige forskningsråd, EU, Grundforskningsfonden og private virksomheder. 
 
Arbejdsopgaver 
Du vil som studentermedhjælper være projektøkonomerne behjælpelig med diverse praktiske opgaver, f.eks. med at trække rapporter og hente bilag i forbindelse med afrapporteringer eller journalisere ansøgninger.  
 
Ansættelsesforhold 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse. 
 
Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Timesatsen er 117,88 ved ansættelse på trin 1. Du vil blive lønindplaceret ud fra anciennitet. 
 
Yderligere oplysninger 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektøkonom Dorthe Mejlsted på mejlsted@nbi.ku.dk eller telefonnr. 3533 1512. Du kan endvidere læse mere om Niels Bohr Instituttet på: http://www.nbi.ku.dk/ 
 
Ansøgning mv. 
Send venligst ansøgning bilagt CV, karakterudskrift og dokumentation for indskrivning elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest torsdag d. 22. december 2017.  
 
KU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 22-12-2017
Employment start: 15-01-2018
Working hours: Part-time
Department/Location: Niels Bohr Institutet

Search all vacancies