Administrative and research support staff positions – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Job portal > Administrative and res...

Studerende HK til forskningsprojektet MACH15

Sektion for Klinisk og Forebyggende Ernæring ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet søger en studerende til ansættelse ca. 1. januar 2018.  
 
Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 8 timer pr. uge.  
 
Om os  
Sektion for Klinisk og Forebyggende Ernæring har til formål at forske inden for de tre områder: Klinisk ernæring, identifikation af biomarkører og prædiktion af sygdomsudvikling via metabolomics, og præventiv ernæring inklusiv forskning i funktionelle fødevarer.  
Forskningsprojektet ”Moderate Alcohol and Cardiovascular Health Trial (MACH15)” hører under sektion for Klinisk Ernæring- og Forebyggende Ernæring. Projektet er et langvarigt interventionsforsøg der har til formål at undersøge effekter af moderat alkoholindtag på kardiovaskulære sygdomme og diabetes.  
 
Arbejdsopgaver  
Varetagelse af forsøgsadministrative opgaver relateret til MACH15 projektet. Opgaverne udføres under supervision af VIP personale.  
 
Opgaver:  
  • Assistance til forskere.  
  • Dataindtastning og hjælp til bearbejdning af datamateriale.  
  • Renskrivning og bearbejdning af tekster på dansk og engelsk.  
  • Korrekturlæsning.  
  • Litteratursøgning.  
  • Lejlighedsvis assistance ved studiearbejde - reservationer, fremsendelse af materiale til forsøgspersonerne og interviews.  
  • Lejlighedsvis organisering af møder mm.  
Der vil i forbindelse med ansættelsen indgå relevant træning og undervisning i Good Clinical Practice (GCP) og datahåndtering .  
 
Dine kompetencer  
  • Du taler og skriver flydende dansk og behersker engelsk.
  • Du er kreativ, struktureret og har organisatorisk flair. 
  • Du kan have flere bolde i luften og er klar til hjælpe i uforudsete situationer.
Ansættelsesforhold  
Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Minimumstimelønnen er kr. 119,32. Du vil blive løn-indplaceret på baggrund af tidligere ansættelser og der er ikke mulighed for yderligere lønforhandling.  
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse.  
 
Yderligere oplysninger  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til daglig projektleder på MACH15 studiet, adjunkt Jane Nygaard Eriksen på e-mail: j-n-e@nexs.ku.dk Du kan endvidere læse mere om sektionen på: http://nexs.ku.dk/forskning/sektioner/klinisk-forebyggende-ernaering/ 
 
Ansøgning mv.  
Send venligst ansøgning bilagt CV, karakterudskrift og dokumentation for indskrivning elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den tirsdag d. 26. november 2017.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 26-11-2017
Employment start: 01-01-2018
Working hours: Part-time
Department/Location: Institut for Idræt og Ernæring

Search all vacancies