Faculty and academic positions – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Job portal > Faculty and academic p...

Studielektor i koreansk som fremmedsprog

Ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier er et studielektorat på 18,5 timer pr. uge i koreansk som fremmedsprog ledigt til besættelse pr. 1. februar 2018. 
 
ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. 
 
Stillingsindhold 
Studielektoren skal i samarbejde med faglærere tilrettelægge og gennemføre primært konversationsundervisning, herunder tilrettelægge og gennemføre dertil hørende eksaminer og andre evalueringer. Ansøgeren forventes at indgå i gruppen af kommunikative sproglærere ved instituttet og desuden at være indstillet på at inddrage/udvikle web-baserede undervisningssystemer. 
 
Kvalifikationskrav 
Ansøgere må besidde en kandidatgrad i koreansk eller tilsvarende, beherske koreansk i tale og skrift på modersmålsniveau og have relevant erfaring i undervisning i koreansk som fremmedsprog.   
 
Ansøgere skal fremsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed og pædagogiske kvalifikationer. 
 
Læs mere om kvalifikationskravene til studielektorer i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale (afsnit 5.2.). 
 
Spørgsmål kan rettes til studieleder Annika Hvithamar, 35 32 91 94, E-mail: hvithamar@hum.ku.dk 
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. 
 
Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb. 
 
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag: 
 
Motiveret ansøgning 
CV 
Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis / ph.d.-bevis) 
Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). 
 
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt. 
 
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
Ansættelsesprocedure 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 
Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos juridisk fuldmægtig Betina Jordan Hansen e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er tidsubegrænset og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfristen er den 15. august 2017 kl. 23:59 CET.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 
APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 15-08-2017
Employment start: 01-02-2018
Working hours: Part-time
Department/Location: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Search all vacancies